Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khơưs hnux 200 chuôz zis pluôs nhoz xar Quangv Khê

09/08/2018 10:35 G8T+7

Hnuz 5/8, ntơưv xar Quangv Khê (Đăk Glong), Trung tâm Phat triênv Khoa hocx haz Công nghês hluôs, Pênhr Thiênx Tâm, Hôis Chưr thâps đov xênhr… uô cê tsov cưv njuôl moz, puz hnuz tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv.

Khơưs njaz haz nhu iêur phâmv tsuô chor chuôz zis uô nênhx txov nhev

Pangz puz 200 phênhv hnux zos njaz haz chor nhu iêur phâmv zov chênhr tsuô 200 chuôz zis uô hnênhx txov nhev; njuôl moz, phaiz yuôx tsuô  300 lênhx nênhs; khơưs hnux tsuô nhuôs zâu pluôs… đrul tangs muôx yangx 90 chơưx nhiax.

Quang Vũ

246
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.