Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr cxênhz seiz, cangr đrăngx đrênhk nênhs lus ntơưv thangx tsangv muôx moz

07/10/2021 17:23 G10T+7

Uô kangz đrôngl HCM haz chor xênhr iz puôl ndil txu xongz cêv kuôl tsôngv langx, chor nênhs ntơưv chor xênhr, đrôngl făngz Kangz têz lus hur xênhr haz lus đhâu thangx tsangv xênhr ntâu hênhr. Xangv txus tangs cil 5/10 tưz muôx yangx 4.141 lênhx nênhs lus hur xênhr, uô ap lưx lux yangx trâu trôngx qơư, lưx lươngs tsưc năng hur hâux lưv cxênhz seiz, phangx, tangr cangz moz.

Tsuv tinhx WBPX xênhr Hồ Văn Mười has, uô ntêx tinhx hinhx sâuv, tangs nro hêx thongr tsinhz chei haz pêx xinhv uô jông xangr, tsach nhiêms ntâu đuô hur hâux lưv phangx, tangr moz. Cênhz đrul chor lưx lươngs y têr, công an, cuân sưx, cxuô trôngx qơư tsuv cxênhz seiz, cangr đrăngx đrênhk chor nênhs lus ntơưv thangx tsangv muôx moz. 

Nganhx Y têr cênhz đrul cxuô trôngx qơư, cơ cuan, đơn vix cil txus tham mưu WBPX xênhr phương anr xet nghiêms, phênhz hov chia cêv kuôl chor nênhs ntơưv đuô trôngx qơư lus hur xênhr Đăk Nông, tiv zix mas chor xênhr  Bình Dương, Đồng Nai, Long An haz đrôngl HCM.

 

Xangv txus 13 tênhz nuz 5/10, xênhr Đăk Nông muôx 758 lênhx nênhs mangl moz Covid-19. Tangs nro xênhr tưz muôx 481 ca moz Covid-19 lo khu moz jông, txir 64% số ca moz Covid-19.

 

Bảo Ngọc

3,079
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.