Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxangz nzir tsangz cxênhx xang đuôz lus minhx cxưx

05/11/2020 13:45 G11T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv kror nhis muôx Cuêt tinhv xur 1659/QĐ-TTg lus cul bê mux tiêu, nhiêmx vus cxangz nzir năng lưx sanv xuât tsangz cxênhx sang đuôz lus minhx cxưx ntu 2021 - 2025.

Phongx sanv xuât tsangz cxênhx lus minhx cxưx nênhs tsơưs Đaix Ntang suôz-Xang đuôz xênhr Đăk Nông

Trơưs ntơư, Thuv tươngr cul bê cxangz tangs nro ntu phat songr sâuv 4 cênh VTV5, VTV5 Têi Nam Bộ, VTV5 Têi Nguên haz VTV5 Têi Băc ndê 96 six hơưv/nuz (iz cênh 24 six hơưv/nuz); cxangz tangs nro zangv lus sanv xuât, phat songr ndê 27 (cxangz 4 zangv lus so li nhis nuôr), zos chor lus: Môngz, Nduôr, Chu, Mênhx Jênhx, Sán Chí, Ê Đê, Jrai, Ba Na, Xê Đăng, Giẻ Triêng, Raglai, K’Ho, S’Tiêng, Chăm, Khmer, Pa Cô-Vân Kiều, Cơ Tu, Cao Lan, Hà Nhì, H’Rê, Chu Ru, Chơ Ro, M’Nông, Tày, Hoa, Ca Dong haz lus Việt.

Cxuô đơn vix cxiv tsang, sanv xuât cxuô tsangz cxênhx tu đangr lus chuv trương, chinhr sach ntơưv Đangv, phap luôx ntơưv Têz qơưs, tiv zix mas chor chuv trương chinhr sach trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs... 

Quốc Sỹ

631
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.