Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’hao ăp ntil nau pah kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 ta mông tết, rbŭn pâl rlưn

14/01/2021 09:52 G1T+7

UBBL n’gor Dak Nong mhe trŭnh Nau kan mrô 6822/QÐ-UBND tâm nau kan n’hao ăp ntil nau pah kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 ta mông Têt Nguyên đán Tân Sửu n’hanh rbŭn pâl rlưn tâm Yăn kao 2021.

Groi Kô ruanh UBBL n’gor Tôn Thị Ngọc Hạnh hăn ksiêm nau kan n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19 tâm mpeh n’har bri. Ảnh: Hồng Duyên

Tĕng nau kan aơ, gơi n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19, gơi Bu nuyh bon lan wơt sa Tết Nguyên Đán Tân Sửu n’hanh Rbŭn pâl rlưn Yăn kao 2021 gĕh nau đăp mpăn, UBBL n’gor lĕ N’gâng kan Thông tin n’hanh Truyền thông, N’gâng kan Y tế, N’gâng kan Mât rdeh hăn rŏ trong n’hanh Rdeng ndơ, Kông an n’gor, N’gâng kan mpơl rup n’hanh mbơh hưn nau ngơi n’gor, Báo Dak Nong n’hao nau kan mbơh hưn, pah kan ân jru tĕng nau kan 5K bơh Bộ Y tế (Put mbung đah siăm – Tho ti lor ma ngêt sa – Mô dơi gŭ tâm êp – Mô dơi rbŭn âk bunuyh - Mbơh hưn nau kan y tế) tâm nau kan n’gang nau ji tưp Covid-19 ta ăp ntŭk kông kộng n’hanh nô nau ncho rdeh ân ma bu nuyh bon lan.

Ăp phung kan ngăch pah kan gơi gĭt, mbơh hưn nô nau bu tă bơh bri dak bơh tach lăp tâm n’gor n’hanh ăp ntil nau kuh gơi bu nuyh bon lan gĭt, lĕ n’hâm suan pah kan gơi gĭt, kchŭt, n’gang nô nau ji aơ gĕh tâm n’gor; ngăch gĭt, n’gang n’hanh gĕh nau pah kan kuh đah ăp bu nuyh gĕh nô nau mbơh hưn mô saơ di, dah nklă nau ji tưp Covid-19.

UBBL n’gor jao N’gâng kan Y tế - N’gâng kan thường trực N’gâng kan ntĭm gai n’jrăng, n’gang nau ji tưp ta kon bu nuyh n’gor Dak Nong ngăch gĭt nê nê nau ji tưp Covid-19, pah kan ân di ăp ntil nau ntĭm gai, nau n’hêl, nau ntĭm bơh Trung ương gơi dăn nau kan, ndâk nau kan ân si, gĕh nau pah kan ân uĕh gơi n’jrăng, n’gang ân uĕh, tâm di ma nô nau tâm n’gor…

Bảo Ngọc

625
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.