Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khơưs 430 poz hnux tsuô pêx xinhv xar Quảng Khê

26/12/2019 10:18 G12T+7

Hnuz 21/12, Hôis Chưr thâps đov xênhr cênhz đrul Công an xênhr, Pangz tưx thiêns Nhipx câux siz hluz (đrôngl Hồ Chí Minh) tsov cưv khơưs hnux, njuôl khu moz, kruôz ntuôl phap luôx zos thông tsuô pêx xinhv xar Quảng Khê (Đăk Glong) đrul tangs nro muôx 180 chơưx nhiax.

​​​

Njuôl moz tsuô pêx xinhv

Tsangz cxênhx khơưs puz 430 poz hnux (njaz, mix tôm, trox hnox, trik yo, vix tsangv, thangx njêr, cuô mil, par thangx) haz tsov cưv njuôl khu moz, pangz yuôx tsuô yangx 500 lênhx pêx xinhv sâuv thangx tsangv. Lưx lươngs tsưc năng tưz kruôz ntuôl chor cui tăc zos thông txus pêx xinhv xưs li môngl zos phênhv cêr, jangv cêr tsuô cxuô zangv phương tiêns môngl sâuv cêr ưu tiên, ntơưv cêr ndâu lus cêr lux tsuv uô jông seiz, nal tênhz thor cêr, nal coix đror thor cêr, tsi zôngv chơưr, bia thâuv tsangr yêz...

Phạm Khánh

869
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.