Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khơưs 200 poz hnux tsuô nênhs pluôs xar Nâm Nung

04/10/2018 09:37 G10T+7

Hnuz 30/9, ntơưv xar Nâm Nung (Krông Nô), Hôis Chưr thâpx đov xênhr cênhz đrul Công ti TNHH Stolle (đrôngl Hôx Chir Minh) haz Công ti TNHH Phươngs Chi (Đăk Nông) tsov cưv khơưs 200 poz hnux tsuô nênhs pluôs, shuv shinhz minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Nâm Nung đrul tangs cinh phir muôx 70 chơưx nhiax. Iz poz hnux zos njaz, trox nox, mix tôm, thangx njêr, trik yo…

Nênhs pluôs lo joanh nghiêps khơưs puz ntâu nhu iêur phâmv

Quang Vũ

337
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.