Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Puz 153 yo sur tsuô shuv xinhz pluôs

13/12/2018 13:46 G12T+7

Hur khuôn khôv Tsangz cxênhx “Ntux no sur tsuô cưr”, tangs cis hnuz 10/12, Hôis Kuôl pux chor đơn vix Bôs Chiv hui Cuân sưs xênhr, Công an xênhr haz Bôs Chiv hui bôx đôis biên phongx xênhr tsov cưv khơưs puz yo sur tsuô 153 tus cưr shuv xinhz chuôz zis pluôs, uô nênhx txov nhev ntơưv Tsêr cơưv cxênhx I Vor Thix Saur, xar Trươngx Xuân (Đăk Song).

Poz nux muôx grê pangz chor cưr sur so hur cheix ntux no

Iz luz yo muôx grê  80.000 nhiax zos tix vi kuôl pux 3 đơn vix pangz. Iz făngz, pangz tsinhv tsês 1 phênhv nux puz tsuô cưr H'Jâng In, lơp 4A3 mangl tai nans zos thôngs.

Phan Tân

683
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.