Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sưu tâpx 22 lâux câuz tôngx ntơưv tsôngv box M’nông, Ê đê, Mas

27/09/2018 14:11 G9T+7

Bov tangx xênhr tư sưu tâpx lo 22 luz lâux câuz tôngx ntơưv tsôngv box M'nông, Ê đê, Mas chia tsov cưv par caz haz pangz mangx tsuô chor lêr hôis truênx thôngr.

Lâux câuz tôngx zos chuôz zênhx zov chênhr, chuôz zênhx chia sir zôngv sinh hoatx haz uô puv txơưx xangr ntơưv nav uô tsưr

Nuôr zos sanv phâmv văn hoar cênhz luz nênhx vâts tsât haz tinh thânx ntơưv tsôngv box cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs. Nênhs M’nông, Ê đê, Mas, lâux câuz tôngx tsi tangs zos chuôz tangv muôx grê hur tsêr mas tsinhv zos chuôz zênhx uô lêr siz zuôr, cênhz nox kangz nhoz jông haz chuôz zis tsuô nav txir; sir zôngv chia uô sar lêr vâts côngv tsưr xinhz…

Bình Minh

347
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.