Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khu cui đinhs hôx sơ xair khơưs côngz bê Nghês nhân pêx xinhv făngz di sanv văn hoar phi vâts thêv

14/03/2019 14:41 G3T+7

Nghis đinhs 11/2019/NĐ-CP khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa grei ntơưv Nghis đinhs 62/2014/NĐ-CP cui đinhs lus xair khơưs côngz bê "Nghệ nhân nhân dân", "Nghês nhân ưu tur" hur făngz di sanv văn hoar phi vâts thêv.

Chor nghês nhân Ê đê hênhx Cư Jut khoz đruôl chiêng hur lêr hôis. Ảnh: H'Mai

Trơưs ntơư, hôx sơ cuôs xair khơưs ntơưv car nhân zos: Banv krêz thanhx tich cuôs xair khơưs côngz bê; cxuô taix liêus, băng, điar shênhv, shênhv mô tav, chưngr minh tri thưc, cir năng tangz tov tuôr tsês; Ntơưr công snhênhx los sis cuêt đinhv khơưs huân chương, hui chương, jaiv thươngv, fax khuôs cis txus pangz tsuô sưs nghiêps por vêv di sanv văn hoar phi vâts thêv;…

Mẫn Doanh

529
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.