Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl “Hnuz cax phê Viêtx Nam” jas tiv 2, shông 2018

13/12/2018 14:01 G12T+7

Txix hnuz 9-11/12, ntơưv thix xar Gia Nghiar muôx tơưv “Hnuz cax phê Viêtx Nam” jas tiv 2, shông 2018.

Chôngz lênhx pêx xinhv, joanh nghiêps hur haz tov đrâu xênhr tuôx côngv chor xưv cxênhx tsinhv li: Tsov cưv không jan hangx huv par caz, khangr kra sanv phâmv cax phê haz sangx cax phê; Hôis siz thangv “Phuôv tsangr truôx đrênhk nganhx Cax phê Viêtx Nam”; Hôis nghis sis shơư tol chor tsêr nhâps khâuv nganhx cax phê têz qơưs tov đrâu tuôx Viêtx Nam zos zix zuôr hangx huv; Lêr yangz đuô “Hnuz cax phê Viêtx Nam” jas tiv 2 haz “Hôis siz tưr nênhs kôngz uô cax phê truôx đrênhk Nescafe Plan shông 2018”...

Tiêt mux văn nghês “Phôngv cheix” krêz thơưx Lêr yangz đuô “Hnuz cax phê Viêtx Nam” jas tiv 2 shông 2018

Cangz hangx par caz ntơưv xênhr Đăk Nông

Cangz hangx par caz ntơưv thix xar Gia Nghiar

Kruô nrar cax phê nôngz lo uô sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông

Cxuô lênhx lo sangx siv, hâuk khôngz ntâu sanv phâmv cax phê ntơưv chor thương hiêus lux hur haz tov đrâu xênhr

Pêx xinhv zuôr sanv phâmv cax phê ntơưv Hnuz cax phê Viêtx Nam

Hồ Mai

331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.