Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zuôr muôx tsangz cxênhx têz qơưs tiv 3 lus phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx tsuô thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz

22/08/2019 09:35 G8T+7

Ntơưv jas nul haz têz lus ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis, hnuz keix 15/8, Phor Thuv tươngr Vương Đinhx Huês tưz has txus nôis jung lus Phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs has tox trôngz.

​​​​​​​​

Phor Thuv tươngr Chinhr phuv Vương Đinhx Huês kra chei ntơưv jas têz lus. Ảnh: TTXVN

Phor Thuv tươngr Vương Đinhx Huês kra pâuz, chia zaiv cêr căn cơ, Chinhr phuv zuôr has Cuôr hôis zuôr ban hanhx iz tsangz cxênhx têz qơưs tiv 3 lus phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx tsuô thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz.

Trơưs Phor Thuv tươngr, hur 3 nôis jung: jêx jos yaz, txu pluôs truôx đrênhk haz chinhr sach tsuô minhx cxưx nênhs tsơưs, hur ntơư muôx iz hơpx phênhv tsuô minhx cxưx nênhs tsơưs. Chinhr phuv tich hơpx 118 chinhr sach lus minhx cxưx nhis nuôr uô iz bôs chinhr sach hur tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs haz zos lo côngz zinhv, nuôr zuôr zos kror qơư zov chênhr.

​​​​​​​​

WBPX hênhx Đăk R’lâp pangz pêx xinhv jos Pi Nao, xar Nhân Đaos krêz lax haz chos blêx lax. Ảnh: B.N

Quốc Sỹ

234
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.