Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gĕh tay nau kan bri dak tâl 3 gơi bư hao nau wăng sa-bri bon tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk

22/08/2019 09:35 G8T+7

Ta tâ bu ôp ăp ntil nau kan n’hanh mbơh hưn nau kan ma Ủy ban Chăm gai Quốc hội, mhau lơ 15/8, Groi Thủ tướng Vương Ðình Huệ lĕ n’kôch mbơh nau bư hao wăng sa – bri bon tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk.

​​​​​​​​

Groi Thủ tướng Vương Ðình Huệ mbơh hưn nau kan ta nar rbŭn bu ôp ăp ntil nau kan. Ảnh: TTXVN

Groi Thủ tướng Vương Ðình Huệ ân gĭt, gơi ndâk nau kan aơ ân uĕh, Chính phủ mpơl ân Quốc hội trĕng uănh gơi trŭnh nau kan bri dak tâl 3 gơi bư hao nau wăng sa –bri bon tâm mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh n’hanh mpeh yôk.

Tĕng Groi Thủ tướng, tâm 3 ntil nau kan: bri bon mhe, bư trŭnh nâp phĭt nau o-ach n’hanh nau kơl ân ma bu nong iê bu nuyh, tâm nĕ gĕh du ntil nau kan êng ân ma bu nong iê bu nuyh n’hanh iê bu nuyh ngăn ngên. Chính phủ lĕ nchŭn 118 ntil nau kan ma bu nong abaơ jêng ăp ntil nau kơl bon lan tâm bri dak, n’hanh lah dơi ntrŭnh ân kan, aơ mra jêng du ntil nau pah kan kh’lay tâm ăp năm bơh kơi.

​​​​​​​​

UBBL n’qual Dak R’lâp kơl bu nuyh bon Pi Nao, xă Nhân Ðạo muih gâ tâm ndrênh n’hanh tăm ba lŏ. Ảnh: B.N

Quốc Sỹ

219
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.