Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

R'nglăp, r'gâl săk moh n'hanh ndâk njêng mhe thôn, bon, buôn, ntŏk gŭ bon lan

06/11/2019 10:14 G11T+7

Nau mbơh N'gâng kan: Ntơm mrô Báo mpơl rup 42 (370) bơk lơ 9/10, Báo mpơl mpơl rup n'kôch nau kan Trŭnh mrô 24/NQ-HÐBL,lơ 30/9/2019 bơh HÐBL n'gor gưl III, năm kan 2016 - 2021 ta nau kan tâm r'nglăp, r'gâl săk moh n'hanh ndâk njêng mhe thôn, bon, buôn, ntŏk gŭ bon lan tâm lam n'gor Dak Nong.

​​​​​​

Ntŏk gŭ bon lan 4 dơi r’nglăp lĕ r’ngôch ma ntŏk gŭ bon lan 15 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 2 (mhe), gĕh 261 r’năk. Ảnh: Q.S

N'qual Dak Mil, bon jê Dak Mil: R'nglăp iê ntŏk gŭ bon lan 1 đah ăp ntŏk gŭ bon lan 2, ntŏk bon lan 3, ntŏk gŭ bon lan 6 gơi ndâk njêng jêng ntŏk gŭ bon lan 1 (mhe), gĕh 428 r'năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 4 đah ntŏk gŭ bon lan 15 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 2 (mhe), gĕh 261 r'năk; R'nglăp iê ntŏk gŭ bon lan 12 n'hanh iê ntŏk  gŭ bon lan 16 n'hanh lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 11 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 3 (mhe), gĕh 234 r'năk; R'nglăp r'năk hôm e ta ntŏk gŭ bon lan 12 n'hanh iê r'năk hôm e ta ntŏk gŭ bon lan 16 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 4 (mhe), gĕh 256 r'năk; R'nglăp r'năk hôm e ta ntŏk gŭ bon lan 1 đah lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 9 gơi ndâk njêng ntŏk gŭ bon lan 9 (mhe), gĕh 371 r'năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 10 đah lĕ r'ngôch ntŏk gŭ bon lan 14 jêng ntŏk gŭ bon lan 10 (mhe), gĕh 444 r'năk; R'gâl săk moh ntŏk gŭ bon lan 13 jêng ntŏk gŭ bon lan 5 gĕh 268 r'năk; R'gâl săk moh ntŏk gŭ bon lan 5 jêng ntŏk gŭ bon lan 6 gĕh 210 r'năk.

​​

Lĕ r’ngôch thôn 8A dơi bu r’nglăp đah thôn 8B gơi ndâk njêng thôn Dak Lộc. Ảnh: tư liệu

N’qual Dak Mil - Xă Dak Lao: R'nglăp lĕ r'ngôch ăp thôn 1, 2 n’hanh 3 gơi ndâk njêng thôn Dak Xuân đah 350 r’năk; R’nglăp lĕ r’ngôch ăp thôn 4 n’hanh 6 gơi ndâk njêng jêng thôn Dak Phúc gĕh 271 r’năk; R'nglăp lĕ r'ngôch thôn 8A n’hanh 8B gơi ndâk njêng thôn Dak Lộc gĕh 213 r’năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ăp thôn 9A n’hanh 9B gơi ndâk njêng thôn Dak Thủy gĕh 316 r’năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ăp thôn 10A n’hanh thôn 13 gơi ndâk njêng thôn Dak Kim gĕh 195 r’năk; R'nglăp lĕ r'ngôch ăp thôn 10B n’hanh 11A gơi ndâk njêng thôn Dak Tâm gĕh 248 r’năk; R’gâl săk moh thôn 5 jêng thôn Dak Quang gĕh 183 r’năk; R’gâl săk moh thôn 7 jêng thôn Dak Lợi gĕh 188 r’năk; R’gâl săk moh thôn 11B jêng thôn Dak An gĕh 107 r’năk; R’gâl săk moh thôn 12 jêng thôn Dak Thọ gĕh 90 r’năk.

* Xă Dak N’Drŏt

R’nglăp du đah thôn 9 (29 r’năk) đah lĕ r’ngôch r’năk thôn 3 gơi ndâk njêng thôn 3 mhe, gĕh 184 r’năk.

R’nglăp du đah thôn 9 (25 r’năk) đah lĕ r’ngôch r’năk thôn 10 gơi ndâk njêng thôn 9 mhe, gĕh 150 r’năk.

​​​​​

Du đah thôn 9, xă Dak N’Drŏt dơi r’nglăp đah thôn 3 gơi ndâk njêng jêng thôn 3 mhe. Ảnh: Y Krăk

* Xă Dak R’la:

R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 4 đah lĕ r’ngôcch thôn 9 gơi ndâk njêng thôn 4 mhe, gĕh 316 r’năk.

R’gâl săm moh thôn 12 jêng thôn 9 gĕh 185 r’năk.

N’qual Čư Jŭt:

* Xă Dak Wil: R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 4 đah lĕ r’ngôch thôn 5 gơi ndâk njêng thôn 5 mhe, gĕh 173 r’năk; R’nglăp du đah thôn 2 đah lĕ r’ngôch buôn Kna gơi ndâk njêng buôn Kna mhe, gĕh 103 r’năk; R’nglăp du đah hôm e thôn 2 đah lĕ r’ngôch thôn 3 gơi ndâk njêng thôn 2 mhe, gĕh 140 r’năk.

* Xă Dak Ndrŭng: R’nglăp lĕ r’ngôch thôn 1 đah lĕ r’ngôch thôn 2 gơi ndâk njêng thôn Cao Lạng Mhe, gĕh 150 r’năk; R’nglăp du đah thôn 15 ndrel ma du đah thôn 14 n’hanh bon U Sroong gơi ndâk njêng bon U Sroong mhe, gĕh 163 r’năk; R’nglăp du đah thôn 15 ta du đah thôn 14 gơi ndâk njêng thôn 14 mhe, gĕh 212 r’năk; Hôm e iê thôn 15 gơi ndâk njêng thôn 15 mhe, gĕh 314 r’năk.

* Xă Ea Pô: R’nglăp du đah thôn Tân Thành đah lĕ r’ngôch thôn Phú Sơn gơi ndâk njêng thôn Phú Sơn mhe, gĕh 176 r’năk; R’nglăp du đah hôm e thôn Tân Thành đah lĕ r’ngôch thôn Thanh Nam gơi ndâk njêng thôn Thanh Nam mhe, gĕh 149 r’năk; Ndâk njêng thôn Ba Tầng mhe ta ntŏk rêh bu nuyh bon lan Ba Tầng, gĕh 154 r’năk.

Quốc Sỹ

250
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.