Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt uĕh siăm kơ n’hanh kao mi nga mbah nau m’ak Rbŭn têh tâl XIII bơh Ðảng

21/01/2021 10:49 G1T+7

Tĕng nau nchră, ntơm lơ 25/1 tât lơ 2/2, ta bon têh Hà Nội mra ndâk nau Rbŭn têh Kô ruanh kan têh lam bri dak tâl XIII bơh Ðảng Kộng sản Việt Nam. Abaơ, lam bri dak n’hanh n’gor Dak Nong, ăp ntŭk dơi bu dơm siăm kơ, băng rôn, nau moh kan, pa nô, áp phích… gơi mbơh ntĭm n’hanh mbah m’ak nau kan chính trị kh’lay tâm bri dak. Bơh đah nĕ, bu nuyh bon lan lam bri dak dôl m’ak tâm nuih n’hâm kâp, wơt nau kan lôch uĕh bơh nau Rbŭn têh aơ.

Mpeh kông viên Gâng rup Wa Hồ bơh năp wâl kan Ủy ban Bu nuyh bon lan Bon têh Hồ Chí Minh dơi bu dơm tăm âk ntil tơm, ăp kao mi nga mbah m’ak Rbŭn têh Đảng.

Âk trong têh tâm Hà Nội dơi bu dơm băng rôn, nau moh kan mbah m’ak Rbŭn têh Đảng.

Ăp ntil kan kan mbơh hưn, ntĭm sâm kơl kan bộ, đảng viên, ăp bu nuyh tâm bon lan gĭt nau uĕh, nau kh’lay bơh nau Rbŭn têh XIII.

Hôp panô n’hưch nau kan n’hanh siăm kơ ngũ sắc ta mpeh Tây ntung Rồng-Ðà Nẵng.

Siăm kơ n’hanh kao mi nga dŭt ma uĕh ta trong ndăch pe mpeh Bi Kon, phường Nghĩa Ðức, bon têh Gia Nghĩa.

Quốc Sỹ - Hồ Mai

1,635
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.