Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl Hnuz hôis Đais đoanx cêt cxuô minhx cxưx ntơưv jos Đâmx Giov

08/11/2018 09:36 G11T+7

Yangz đuô 88 shông Hnuz muôx tơưv Mătx trâns Minhx cxưx thôngr nhât Viêtx Nam (18/11/1930 - 18/11/2018), kror đhâu, jos Đâmx Giov, xar Thuâns Hax (Đăk Song) tưz tsov cưv Hnuz hôis Đais đoanx cêt tangs pêx xinhv hur không khir lov jêv ntưl, cuz saz.

Tsês đăngs nuv lax têz, tsôngv box cxuô minhx cxưx ntơưv jos cuz saz lus môngl côngv chor môn thêv thos, uô si li ntâus bongr, cơx tươngr, grul hluô, lâu cênhv, laiv poz hluô… Pêx xinhv tsinhv hu ntâu jăngx gâux, sênhr chêr đâms đax banv săc zus minhx cxưx… Hnuz hôis tưz zos qơư zos lưu, tămr tinhx côngv saz, đênhr saz tsôngv box cxuô minhx cxưx hur công cuôx côngv têk cxiv tsang jêx jos yaz ntơưv trôngx qơư.

Pêx xinhv hur jos côngv sâu cam cêt cxiv tsang môi trươngx jos Đâmx Giov yaz – njuôz – hur saz – jôngz gâux

Pêx xinhv cuz saz lus côngv lâuz cênhv

Oz cxênhx lâul – Hluôs hur jos siz tưr ntâus cơx tươngr

Uô cê laiv poz hluô hur hnuz hôis

Pêx xinhv hur jos côngv biêuv jiênr chor tiêt mux văn nghês hur hnuz hôis

Tsôngv box Chu jos Đâmx Giov cuz saz lus côngv hnuz hôis

H'Mai

3,603
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.