Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drưh đrưh Nar rbŭn tâm rnglăp Têh ăp bu nong ta bản Ðầm Giỏ

08/11/2018 09:36 G11T+7

Tâm mâp nar Kah gĭt 88 năm Nar ndâk njêng Mặt trận Bu nong kluôm lĕ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2018), mhe aơ, bản Ðầm Giỏ, xă Thuận Hà (Dak N’Soong) lĕ ndâk Nar tâm rnglăp Têh lam jrong rnoi bu nong lĕ ma nau m’ak, uĕh.

Rlu nau pah kan bư mir jan ba, bon lan ăp bu nong ta bản lĕ nuih n’hâm tâm rlong pâl mpât săk jăn, ntil nau pâl tâm ban lah pah play đung, kờ tướng, đât rse, ntrôl mâng, klŭp kòn… Bu nuyh bon lan hôm e mprơ, k’dŏ ăp ntil nau k’dŏ mprơ bu nong păng nơm… Nar rbŭn aơ jêng tâ tâm mâp pâl rlưn, tâm rnglăp tâm rŏng, n’hưch nuih n’hâm bu nuyh bon lan tâm kơl ndâk njêng bri bon mhe ân uĕh tâm bản.

Bu nuyh bon lan tâm bản nchih sam bŭt kí buăn nau kan ndâk njêng ntŏk gŭ ta bản Ðầm Giỏ ang – ndrêh - kloh - uĕh

Bu nuyh bon lan tâm rlong nau pâl bu dăng tâm ntrôl mâng

Phung bu ranh – bu druh ndăm tâm bản tâm rlong nau blau pâl kờ tướng

Tâm rlong klŭp kòn ta nar rbŭn

Bu nuyh bon lan ta bản bư k’dŏ mprơ ta nar rbŭn

Bu nuyh bon lan Dao bản Ðầm Giỏ m’ak hăn rbŭn ta nar aơ

H'Mai

3,598
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.