Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lov jêv ntưl shông cơưv yaz

05/09/2019 16:07 G9T+7

Hnuz 5/9, jê 174.420 shuv xinhz hur tangs nro xênhr tưz cuz saz lus môngl krêz shông cơưv yaz 2019 – 2020; hur ntơư, muôx li 44.000 shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs, txir tiv lês 25%.

Trơưs Sơv Zor zux-Đox tos xênhr, shông cơưv nuôr, tangs nro xênhr muôx 383 cơ sơv zor zux. Hur ntơư, zor zux mâmx non muôx 127 tsêr, 40.239 tus nhuôs; cxênhx I muôx 140 tsêr, 72.171 shuv xinhz; cxênhx THCS muôx 79 tsêr, 42.507 shuv xinhz; cxênhx THPT muôx 32 tsêr đrul 19.000 shuv xinhz… Tangs nro pênhr đâux tư cơ sơv vâts tsât pangz tsuô shông cơưv nuôr muôx li 244,29 tiv nhiax; zuôr thiêt bis kra cơưv tôir thiêuv haz trôngx tol shuv xinhz zos 5,5 tiv nhiax. Uô trơưs Nghis cuêt xur 31/2016/NQ-HĐPX, nganhx Zor zux tưz trang bis, pangz ntơưr tsuô shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs đrul tangs nro pênhr 14 tiv nhiax…

Tangs nro xênhr cxiv tsang cxangz 253 qangr tsêr cơưv yaz, cxangz tangs nro ndê 5.583 qangr tsêr cơưv

Shông cơưv yaz, tangs nro xênhr lo cxangz 634 biên chêr zor viên mâmx non

Cênhz nganhx zor zux, ntâu đơn vix tưz pangz nangz, ntơưr tsuô shuv xinhz pluôs, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs hur shông cơưv yaz

Nhuôs zâu nênhs Môngz cums nênhs nhoz Đăk Năng, xar Đăk Som (Đăk Glong) cuz saz lus lo zuôr trik yo yaz môngl cơưv

Shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs thuôx chuôz zis pluôs, jê pluôs lo pangz pênhr cơưv shuv, hâur pâuk ntơưr, ntơưr sâu…

Tsôngv box Môngz nhoz xar Đăk R’măng (Đăk Glong) chox nhuôs môngl cơưv ntơưv Tsêr phôv thông minhx cxưx banr trur cxênhx I Vưx A Dinhr,xar Đăk Som. Ảnh: Nguyễn Hiền

Shuv xinh Tsêr cơưv THPT Minhx cxưx nênhs tsơưs N’Trang Lơng (Gia Nghiar) shir phangz lus hur hnuz môngl cơưv

Shuv xinhz minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz jos Bu Kol, phươngx Nghiar Tân (Gia Nghiar) shir phangz lus hur shông cơưv yaz 2019-2020

Chor cưr shuv xinhz shir phangz tror njiz fôngx zưl hur hnuz tuôx cơưv

H' Mai

3,515
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.