Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drưh đrưh lăp năm nti sam bŭt mhe

05/09/2019 16:07 G9T+7

Lơ 5/9, dăch tât 174.420 kon se nti sam bŭt tâm lam n’gor druh đrưh hăn ndâk năm nti mhe 2019 – 2020; tâm gĕh lơ 44.000 kon se nti sam bŭt bu nong iê bu nuyh, gĕh dăch tât 25%.

Tĕng N’gâng kan Ntĭm sơm – Ntĭm nau kan n’gor, năm nti sam bŭt aơ, lam n’gor gĕh 383 wâl sam bŭt. Tâm nĕ, wâl sam bŭt kon se jê gĕh 127 wâl, 40.239 kon se nti; wâl sam bŭt gưl I gĕh 140 wâl, 72.171 kon se nti; wâl sam bŭt gưl II gĕh 79 wâl, 42.507 kon se nti; wâl sam bŭt gưl III gĕh 32 wâl đah 19.000 kon se nti.... Lĕ r'ngôch prăk dơng bư wâl sam bŭt nti năm nti aơ gĕh tâm 244,29 r'me prăk; dŏng r'văt ndu ndơ ntĭm nti n'hanh nsưng r'nâl tât 5,5 r'me prăk. Pah kan tĕng Nau trŭnh mrô 31/2016/NQ-HĐND, n'gâng kan Ntĭm sơm lĕ rơm ndu ndơ dŏng nti, kơl ân sam bŭt rŏ ma kon se nti kon bu nong iê bu nuyh lah lĕ r'ngôch dŏng tât 14 r'me prăk...

Lam n'gor bư tay 253 jrô nti mhe, n'hao lĕ r'ngôch jrô nti gĕh 5.583 jrô nti

Năm nti sam bŭt mhe, lam n'gor dơn 634 biên chê nai ntĭm mhe ma wâl sam bŭt kon se jê

Ndrel ma n'gâng kan Ntĭm sơm, âk ntŏk lĕ kơl ân kak tăp, sam bŭt nchih sam bŭt rŏ ân ma kon se gĕh nau rêh o-ach, kon se bu nong iê bu nuyh tâm năm nti sam bŭt mhe

Kon se bu nuyh Mông tâm bon lan Dak Nang, xă Dak Som (Dak Glong) r'văt kho ao mhe gơi hăn nti sam bŭt

Kon se nti bu nong iê bu nuyh dăch kơp lah r'năk gĕh nau rêh o-ach, r'năk o-ach dơi bu kơl prăk nti, sam bŭt nchih, sam bŭt rŏ...

Bu nuyh bon lan Mông ta xă Dak R'măng (Dak Glong) ndơp kon lăp nti ta Wâl sam bŭt gưl III bu nong gŭ rlu nti Vừ A Dính, Dak Som. Ảnh: Nguyễn Hiền

Kon se nti sam bŭt Wâl sam bŭt gưl III Bu nong gŭ nti N’Trang Lơng (Gia Nghĩa) m’ak tâm mâp ta wâl sam bŭt

Kon se nti bu nong iê bu nuyh ta bon Kol, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) m'ak hăn nti tâm năm nti sam bŭt mhe 2019 - 2020

Kon se nti sam bŭt m'ak tâm mâp băl nti ndrel ta nar lăp năm nti mhe

H' Mai

3,482
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.