Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drưh đrưh Rbŭn pâl Lồng Tồng ta Long Sơn

07/03/2019 15:41 G3T+7

Lơ 2/3, ta thôn Ðông Sơn, UBBL xă Long Sơn (Dak Mil) lĕ pơk tâ Rbŭn pâl Lồng Tồng (hôm dơi moh lah Rbŭn trŭnh pâl tâm ndrênh), lah gĕh dăch tât 800 rhiăng gru, bu nuyh pâl n’hanh âk bu nuyh bon lan tâm n’gor n’hanh bơh tach n’gor.

Jêh bư brah lah yang lah ntil nau rbŭn pâl đah ăp ntil nau tâm rlong k’dŏ kơt kal e bơh bu nuyh Tày, Nùng, Dao tâm ban gĕh k’dŏ yău mŭr, k’dŏ ta mâng, mprơ sli, mprơ lượn, mprơ then, tâm rlong bư ndơ sa, tâm rlong kho aơ nchoh uĕh; bư gĕh ntŏk pâl m’ak ta ăp nar bôk năm mhe.

Rbŭn Lồng Tồng lah du ntil nau way uĕh bôk năm mhe bơh ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam xă Long Sơn gơi dăn brah yang ân du năm mhe ngăch mprăl săk jăn, gĕh nau hơm răm tâm r’năk, ăp ntil tơm tăm hao jêng.

Bu jâu bư brah dăn nau mayh ta tâ rbŭn aơ

K’dŏ mâng, du ntil nau pâl uĕh ta nar r'bŭn

Rlong sa piăng trau bơh ăp bu nong iê bu nuyh

A Trư

604
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.