Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Drơu đrơu Rbŭn pâl yan kao Năm So 2018

01/03/2018 09:37 G3T+7

Ta mông bôk yan kao năm mhe 2018, ntơm lơ 22 tât lơ 24/2 (kơp lơ 7 tât lơ 9/1 lơ âm), UBBL n’gor lĕ ndâk tâ Rbŭn pâl yan kao Năm So ta mpeh kô lao nglau dak Tâm ka lang bon têh (Gia Nghĩa).

Ðah nau moh “Nau uĕh yan kao ka lơ Bri neh Bu Nong”, Rbŭn pâl yan kao Năm So gĕh rlau 400 rhiăng bu nuyh tâm rlong tât ta 8 n’qual, bon têh hăn pâl. Bơh đah nau kan mpơl tay nau Bư brah wơt bu năch, Bư brah dăn uĕh lăng săk jăn bơh Bu Nong, Rbŭn pâl yan kao ndâk tay âk ngăn nau pâl tâm nau way; ăp ntil nau tâm rlong, nau pâl rlưn kơt kal e dah: peh ba mpruh n’gon piăng, tanh nah, tanh sah, tâm rlong but ao nchoh mbăn kal e bu nong iê nuyh… Tâ Rbŭn Yan kao lĕ ndâk tay Nau tâm rlong dŭk Kayak n’gor Dak Nong pơh huy năm 2018.

Bu ranh bon Ðiểu Niá, xă Dak N’Drung (Dak N’Soong) bư Brah lah uĕh săk jăn bơh nau way Bu Nong

Drơu đrơu Tâ tâm rlong dŭk Kayak n’gor Dak Nong pơk huy năm 2018

Gru bu ur bu nuyh Bu Nong, R’đê, Mạ tâm rlong nau blau tanh nah kơt kal e

Lĕ ma nau uĕh nau tâm rlong but ao nchoh mbăn kal e

Gru kon se jê (deh năm 2004) bu nong R’đê lĕ ma nau blau tanh sah

Chĭng dơi bu tur ntaih n’hanh ma nau k’dŏ băn săk jăn, gĕh nau dăng hô ngăn bu ŭch uănh ta măng Rbŭn pâl tâm rlong tur chĭng goh goong

Nar rbŭn pâl jêng tâ tâm mâp, pâl rlưn, tâm rnglăp nuih n’hâm oh nô đah ăp bu nong tâm lam n’gor

Y Krăk

4,276
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.