Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Môngl uô trơưs jas cao điêmv bov đamv an ninh tsâts tưs hur jas Tsaz Nguên đanr

19/12/2019 10:13 G12T+7

Hnuz 15/12, Công an xênhr Đăk Nông môngl uô trơưs jas cao điêmv tânr công, trânr ap nênhs fêv, bov đamv an ninh tsâts tưs, por vêv Tsaz Nguên đanr Nangs shông 2020.

Lưx lươngs Công an xênhr môngl cêr, this ui, uô puv tsinhr tinhv uô tar hâux lưv

Hur jas hnuôr, tangs nro lưx lươngs tox tsongs đâur tranh, trânr ap, xưv lir chor băng nhomr nênhs fêv muôx tsov cưv hoax đôngs bov cê, côn đôx, njênhk zôngv đuz, nênhs fêv sir zôngv vur khir, cxuô zangv tơưk chia uô cxuv, chor nênhs fêv nhias, phuôz, quô chuôz tangv, nênhs fêv zuôv mos pux, muôs zuôr tiz nênhs, nênhs fêv tuô nênhs, cxoz txiv ntâus nênhs haz chor nênhs fêv lus cinh têr, môi trươngx, ma tuir. Tangs nro lưx lươngs tưz kra iz tuôv cxix chor tsưr ziv chia txu tai nans zos thôngs, cxiz chênhr cxênhz yuôx chor cơ sơv uô langx luôv cxuv chei têz qơưs, tsinhr tinhv tangr tu chor hanhx vi muôs zuôr hangx lâus, hangx jav, hangx tsi jông, tsi bov đamv vêv xinhz an toanx thưx phâmv... Trơưs cêr hoaix, jas cao điêmv uô txix hnuz 15/12/2019 txus 14/2/2020.

Thanh Bình

512
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.