Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơưv njêx muôl ntơưr nghiên cưur lus văn hoar haz tuôz nênhs Têi Nguên

25/04/2019 19:30 G4T+7

Fông ntơưr phanv anhr ntâu făngz kror tas luz nênhx haz văn hoar ntơưv cxuô minhx cxưx Têi Nguên, đhâu ntơư pangz đôcx jav nrar pâuz lus vânr tuôr tsês haz phat hui ji sanv văn hoar lâul…

Iz hur chor shênhv thangv kra lus minhx cxưx M’nông nhoz Têi Nguên

Fông ntơưr lo uô công phu, đangr 16 x 21 cm, tuôz đuô 260 făngz đhul 475 đaiv shênhv lus 11 zangv minhx cxưx uô nênhx ntêr nôngz nhôngl nhoz Têi Nguên: Bana, Brâu, Churu, Cơho, Ê đê, Giarai, Giev - Triêng, Mas, M’nông, Rơmăm haz Xơđăng ntơưv 5 xênhr: Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk, Đăk Nông haz Lâm Đôngx. Cênhz shênhv, hur ntơưr tsinhv muôx iz jăngx thangv kra tsongs tangs nro “Cxuô minhx cxưx Têi Nguê haz văn hoar ntâuz txaix”, cênhz iz zangv minhx cxưx muôx iz jăngx kra jiêng.

Bảo Ngọc

3,463
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.