Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul, trâu saz, năng đôngx, sangr tox uô tar Nghis cuêt Đaix hôix Đaix biêuv Đangv bôx xênhr jas tiv XII

22/10/2020 10:27 G10T+7

Nuôr zos jăngx lus kra chei xâuk kangz Đaix hôix Đaix biêuv Đangv bôx xênhr jas tiv XII, ntu 2020-2025 ntơưv Bir thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh.

Hur ntơư, đôngx chir Bỉ thư Xênhr wiv khoar XII has, uô kangz Đaix hôix, cxuô cxênhx wiv tsuv tsov cưv jông hâux lưv xangr njuôl, has kra phương hươngr, mux tiêu, tsưr ziv cưs Đaix hôix tưz has đhâu; tsov cưv kruôz ntuôl đêz đangr hur Đangv, Pêx xinhv cxuô minhx cxưx hur xênhr lus cêt cuav Đaix hôix; cxiv tsang cêr hoaix, tsangz cxênhx mênhx pêv chia chox Nghis cuêt môngl txul luz nênhx, hlôngr Nghis cuêt môngl hanhx đôngx cach mangx, cxuô phong tsox siz lưr nhiav têz qơưs.  

Đaix hôix hu tangs nro canr box, đangv viên haz Pêx xinhv cxuô minhx cxưx hur xênhr phat hui truênx thôngr cach mangx, uô jông tinh thânx sir jul, trâu saz, năng đôngx, sangr tos phat hui muôx kangz hâu chor tiêmx năng, muôx jul, chênhr mangx tangs nro six hơưv, khăc phux cxuô txov nhev, hlang đhâu thach thưc, uô tar Nghis cuêt Đaix hôix Đaix biêuv Đangv bôx xênhr jas tiv XII, ntu 2020-2025.

Bir thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh kra chei xâuk kangz Đaix hôix

Đôngx chir Ngô Thanh Danh (sangz xik) tol txaik nguên wiv ban cxênhz yuôx Đangv, nguên Bir thư Xênhr wiv Đăk Nông Trần Quốc Huy tuôx côngv Đaix hôix

Đaix hôix uô đrul phương châm “Côngv saz-Pêx xinhv uô tsưr-Civ cương-Hanhx đôngs-Phuôv tsangr”

Bir thư Xênhr wiv Ngô Thanh Danh tsov shênhv đuôz tsês ndu cênhz tuv tac nghiêps Bor Ðăk Nông ntơưv Ðaix hôix

Đaix hôix muôx 41 đaix biêuv minhx cxưx nênhs tsơưs tuôx côngv

Bảo Ngọc-Mẫn Doanh

4,548
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.