Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul uô tar 472 luz tsêr tsuô chuôz zis pluôs hur shông 2019

31/07/2019 18:28 G7T+7

Trơưs cêr hoaix ntơưv WBPX xênhr, hur shông 2019, nganhx Ngân hangx zuôr uô tar 472 luz tsêr tsuô chuôz zis pluôs trơưs Cuêt tinhv 33/QĐ-TTg ntơưv Thuv tươngr Chinhr phuv. Hur ntơư, chor ngân hangx thương mais nhênhx uô 130 luz tsêr, yuôr 342 luz tsêr zos NHCSXH cênhz đrul đuô li chor sơv, nganhx uô. Keiz pangz tsơưs hlo 50 chơưx nhiax/luz tsêr.

​​​​

Agribank Chi nhanhr Đăk Nông khơưs tsêr siz hluz tsuô chuôz zis chinhr sach ntơưv xar Quangv Thanhx, TX Gia Nghiar

Tsuv tinhx WBPX xênhr, Thơưx Ban hlôngr ndêx muôl Hôis đôngx cangr  NHCSXH xênhr Nguênr Bônr zos nhiêms vus, shông 2019 ngân hangx đrul chor sơv, nganhx hu đăngs jul, cuêt tinhv uô tar 472 luz tsêr has sâuv. Chor sơv, nganhx, trôngx qơư uô cê sox seiz, phênhz công khai, jân chuv ntơưv cơ sơv tuôx. Lus făngz NHCSXH xênhr tox tsongs pênhr, sănr sangx jaiv ngân tsuô chor pêx xinhv thâuv txâus điêux ciêns.

Nguyễn Lương

267
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.