Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul tangr cor cangv sach nhiêur joanh nghiêpx

26/01/2018 14:02 G1T+7

Hnuz 19/1, WBPX xênhr Đăk Nông tưz tsov cưv Hôix nghix Fôngv ndêx muôl, txuôl lus joanh nghiêpx haz phat đôngx phong tsox “Tsaz viv nênhs pluôs, nan nhân tsât lov da cam Tsaz Đêr shông 2018”.

Joanh nghiêpx khơưs biêuv trưng pangz phong tsox “Tsaz viv nênhs pluôs, nanx nhân tsât lov da cam Tsaz Đêr shông 2018”

Kra chei ntơưv hôix nghix, đôngx chir Bir thư Xênhr wiv Lê Diênr has: Hur nôngz nhôngl tov ntêx, chor sơv, ban nganhx, trôngx qơư tsuv khăc phux chor uô tsi tâu lo, tinhx tsangx uô phiv liv tsuô joanh nghiêpx, tsêr đâux tư hur nôngz nhôngl đhâu. Đrul tox điêux ciênx zôngx ziv tsuô joanh nghiêpx phuôv tsangr, xênhr zuôr sir jul cxiv tsang pangz canr bôx muôx năng lưx, cxiv tsang saz njênhk truôx đrênhk tsuô tsêr đâux tư. Côngx đôngx joanh nghiêpx tsuv đôngx hanhx cênhz xênhr, sir jul uô truôx đrênhk civ cương, tangr chor biêuv hiênx tiêu cưx, nhungr nhiêur, tham nhungr “vătx”, uô phiênx hax, uô phiv liv hoatx đôngx sanv xuât, uô luôv ntơưv chor tsêr đâux tư…

Lê Dung

534
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.