Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cxiz chênhr kra chor jaiv phap phangx tangr moz ơs buô châu Phi

07/03/2019 15:33 G3T+7

Ntơưv Viêtx Nam, txus hnuz 3/3, moz ơs buô châu Phi tưz muôx tơưv 14 hênhx ntơưv 7 xênhr, đrôngl. Tangs nro chor buô mangl moz haz por tsês yangx 4.200 tus, muôx yangx 297 tênhr.

Moz ơs buô châu Phi viv vi rut cis, tsuôs muôx tơưv ntơưv buô zus haz buô têz. Ảnh: H’Mai

Bôs trươngv Bôs Nông nghiêps - PTNT Nguênr Xuân Cươngx cuôs cxuô nganhx, trôngx qơư tsuv chênhr phangx; hu grul tangs nro hês thôngr tsinhz chei tuôx cênhz côngv têk tangr moz ơs. Cxuô trôngx qơư sir zôngv Pênhr phangx tangr thiên tai, moz ơs chia kra tangr moz ơs cuôs huv six; pangz 80% grê buô mangl tuôs, laiv tsês. Nav buô, tơư buô tangz tov shang nhuôs thâuv mangl moz ơs tsuv laiv tsês mas grê sangv saz đuo muôx li 1,5 jos. Côngz khai, mênhx pêv hur cxênhz suôr, pangz, tsơưv tas buô tuôs viv đuô zangv moz…

Hồng Thoan

546
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.