Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ nuih n’hâm pah kan gơi n’jrăng, n’gang nau ji tưp

03/04/2020 09:55 G4T+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mhe kí sam bŭt Ntĭm gai mrô 15/CT-TTg đă lĕ nuih n’hâm pah kan gơi n’jrăng, n’gang nau ji tưp Covid-19.

 

Tĕng nau ntĭm aơ, Thủ tướng đă ăp n’gâng, ăp ntŭk kan, ăp n’qual bon têh n’hanh lĕ r’ngôch bu nuyh bon lan pah kan tay ân uĕh tĕng nau ntĭm kan “n’jrăng nau ji tưp tâm ban n’jrăng bu pit bri dak”, mô klach gĕh nau roh tâm nau wăng sa gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp, mât mray uĕh lăng n’hâm suan, săk jăn bu nuyh bon lan jêng du ntil nau kan kh’lay, nsrôih, lĕ n’hâm suan tâm ăp ntil nau pah kan, nau kan n’jrăng, n’gang nau ji tưp; n’hao nau kan ân di, tĕng nau ntĭm, mô dơi lah mô n’jrăng, mô klach tưp nau ji, n’hao ngăch nau pah kan gơi ngăch gĭt ntŭk tâm tưp nau ji, nkhah ngăch, nchuĕng mpeh gĕh nau ji gơnh, n’gang lĕ r’ngôch nau ji tưp.

Mbơh ntĭm bơh N’gâng kan Y tế ăp ntil nau pah kan gơi n’jrăng n’gang nau ji tưp Covid-19. Ảnh: VGP News

Thủ tướng ntĭm tay ăp ntil nau aơ: Ân rlu bât nau pah kan dịch vụ ntơm lơ 28/3 tât lĕ lơ 15/4; Kiêm uănh nê nê ăp bu nuyh lăp tâm bri dak; Mât mray đăp mpăn ma phung nai dak si, kan bộ y tế; Nhŭp kuh ngăn ngăn, mô rĭ kuh hình sự bu nuyh mô iăt nau bu ntĭm gơi nkhah gŭ eng; Du huê bu nuyh jêng du huê ka han n’jrăng n’hanh nau ji tưp.

Quốc Sỹ

253
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.