Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuôr hôis pov đhâu Nghis cuêt côngs nhênhx chuv trương đâux tư Tsangz cxênhx MTQG phuôv tsangr KT-XH thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021-2030

26/06/2020 14:56 G6T+7

Hnuz 19/6, ntơưv chuôv xâul kangz Jas cơưv tiv 9, Cuôr hôis khoar XIV tưz pov đhâu Nghis cuêt côngs nhênhx chuv trương đâux tư Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021-2030, đrul 100% đais biêuv tuôx côngv tsang têk thôngx zênhv.

Đais biêuv Cuôr hôis thôngx zênhv pov đhâu Nghis cuêt côngs nhênhx chuv trương đâux tư Tsangz cxênhx mux tiêu têz qơưs phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2021-2030

Nôngz nhôngl uô Tsangz cxênhx zos 10 shông, phaiz uô 2 ntu: txix shông  2021 txus shông 2025 haz txix shông 2026 txus shông 2030. Mux tiêu ntơưv Tsangz cxênhx grul jê luz nênhx, thu nhâps ntơưv thangx tsangv tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz so tsuô sâu fênhx đrăngz ntơưv tangs nro têz qơưs; txus shông 2025 txu 50% chor xar, jos txov nhev tiv zix; txus shông 2030 cơ banv tsi yuôr xar, jos txov nhev tiv zix.

Nghis cuêt has mênhx pêv nguên tăc, tsưr ziv zov chênhr uô Tsangz cxênhx: Đâux tư muôx trongs tâm, trongs điêmv haz truôx đrênhk, tox tsongs tsuô chor xar, jos txov nhev hlo; zaiv cêr chor vânr đêx bâu tơưk, chênhr yênhv hlo; ưu tiên pangz chuôz zis pluôs, chor pơưk minhx cxưx nênhs tsơưs; uô trơưs phương châm: “Pêx xinhv zuôr, pêx xinhv pâuz, pêx xinhv bangx, pêx xinhv uô, pêx xinhv cxênhz yuôx, pêx xinhv sir zôngv”.

Quốc Sỹ

722
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.