Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cuôr hôis uô tar tsangz cxênhx jas cơưv tiv 7, khoar XIV

20/06/2019 14:21 G6T+7

Uô kangz 20 hnuz uô hâux lưv, ntơưv chuôv xâuk kangz jas cơưv tiv 7, hnuz keix 14/6, Cuôr hôis biêuv cuêt pov đhâu Nghis cuêt, muôx 7 luôx (luôx Zor zux; luôx Ciênr truc; luôix Cangr thêr; luôx Đâux tư công; luôx Thi hanhx anr hinhx sưs; luôx phangx, tangr cxuôv hav ntơưv chơưr, bia; luôx khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa grei ntơưv luôx Muôs zuôr bov hiêmv, luôx sơv hưr trir tuês); muôx ndâux lus tsuô 9 jưs anr luôx; pov đhâu 10 nghis cuêt…

​​​​​​​​​

Cuôr hôis uô Lêr hơưv qix, xâuk kangz Jas cơưv tiv 7, Cuôr hôis khoar XIV. Ảnh:tư liệu

Nghis cuêt jas cơưv tiv 7 zos tsuô Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis, Chinhr phuv, Wiv ban MTTQ Viêtx Nam, TAND saz hlo, Viêns KSND saz hlo, Hôis đôngx Minhx cxưx, chor Wiv ban ntơưv Cuôr hôis, Ciêmv toanr Têz qơưs, chor bôs, nganhx, chinhr cuênx cxuô cxênhx tsov cưv uô muôx kangz hâu haz cxiz chênhr thangv kra, zor zux phap luôx chia nzur chox luôx, nghis cuêt tưz lo Cuôr hôis pov đhâu môngl tsuô hur luz nênhx.

​​​​​​​​​

Đais biêuv Cuôr hôis nal poz biêuv cuêt pov đhâu Nghis cuêt jas cơưv tiv 7, Cuôr hôis khoar XIV. Ảnh tư liệu

Quốc Sỹ

178
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.