Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mĭn kơl n'hao đảng viên bon lan bu nong iê bu nuyh (nau n'kôch tâl 2): Lâm thôn, buôn, bon e gĕh đảng viên bu nuyh tơm ntŭk rêh

27/10/2021 15:08 G10T+7

Bôk năm 2004, mhe ndâk njêng n'gor, Ðảng bộ n'gor Dak Nong gĕh 402/547 thôn, buôn, bon, tổ dân phố gĕh n'gâng ndâk kan Ðảng; tâm nĕ gĕh 52 thôn, bon e hŏ gĕh đảng viên bu nuyh tơm ntŭk rêh. Yor nĕ, tâm ăp năm lĕ lăn, Ðảng bộ n'gor Dak Nong lĕ nsrôih, gĕh âk nau pah kan uĕh gơi trŭnh rnoh thôn, buôn, bon e gĕh đảng viên n'hanh n'gâng ndâk kan Ðảng.

Ðah âk nau mĭn kan mhe, gĕh nŭm rnoh n'gâng ndâk kan đảng, đảng viên n'hanh rlau nar rlau lâm thôn, buôn, bon mô gĕh đảng viên bu nuyh tơm ntŭk rêh. Ăp năm, nau n'hao, ndâk njêng n'gâng kan Ðảng dơi ăp cấp ủy mât kơl, ntĭm gai, tâm nĕ uănh kh'lay nau kan ta thôn, buôn, bon iê đảng viên mô rĭ e hŏ gĕh đảng viên bu nuyh tơm ntŭk rêh, mpeh ngai, mpeh bon lan bu nong iê bu nuyh, mpeh gĕh âk bu nuyh bon lan tĕng chroh... Năm 2017, lam n'gor gĕh 786/789 thôn, buôn, bon gĕh đảng viên bu nuyh tơm ntŭk rêh, hôm e 3 thôn e hŏ gĕh đảng viên bu nuyh tơm ntŭk rêh. Kơp tât lơ 31/8/2021, lam n'gor gĕh 436 n'gâng kan cơ sở Ðảng đah ma 27.037 đảng viên; tâm nĕ gĕh 4.128 đảng viên bu nong iê bu nuyh. Năm 2021, Dak Nông lâm lĕ thôn, buôn, bon e gĕh đảng viên bu nuyh tơm ntŭk rêh.

Năm 2021, Dak Nong lâm lĕ thôn, buôn, bon e gĕh đảng viên bu nuyh tơm ntŭk rêh.

Chi bộ bon N'Jang Lu, xă Dak N'Drung (Dak N'Soong) gĕh âk đảng viên bu nuyh Bu Nong rbŭn kan.

Jêh thluh pah kan ta xă Nhân Ðạo (Dak R'lâp), u H' Yon (bơh ma ti) dơi bu săch bư Bí thư Chi bộ bon Pi Nao.

Ðảng viên ndăm Y' A Rôn, Chi bộ bon Bu Dak, xă Thuận An (Dak Mil) pah kan ndrel ma xă kơl bu nuyh gĕh nau rêh jêr jŏk yor nau ji tưp Covid-19.

Dơi đảng viên jă đă, kuăl kơl, wâl rbŭn thôn Nam Thanh, xă Nam Xuân (Krông Nô) dôl dơi ndâk nkra.

Che Y Duan Bkrông (bơh chiau ti), Bí thư Chi bộ buôn Nui, xă Tâm Thắng (Čư Jŭt) lĕ nau nsrôih, pah kan dŭt uĕh nau kan dơi Bu nuyh bon lan jao.

Ðảng viên H'Plơ (bơh ma ti), Chi bộ bon Săr Pa, xă Thuận An (Dak Mil) n'hao nau kan "bu nuyh gĕh nau kh'lay" mât mray nau way bu nong iê bu nuyh.

Y Sơn

6,736
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.