Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zov chênhr phuôv tsangr đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs (Cix 1): Cxiv tsang "nênhs jông" hur tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

21/10/2021 10:16 G10T+7

Phuôv tsangr đảng viên zos minhx cxưx nênhs tsơưs zos iz hur chor hâux lưv zov chênhr hur cxiv tsang Đảng, cxangz đăngs jul, đamv bov tinhr cêr thưx, cxangz nde năng lưx chox kra, đăngs jul chiênr đâur ntơưv Đảng. Hâux lưv cxiv tsang, phuoov tsangr đảng viên, hur ntơư muôx đảng viên minhx cxưx nênhs tsơưs lo Đảng bôx xênhr Đăk Nông zov chênhr tiv zix, muôx ntâu tsưr ziv thôngx iz cê, muôx hlôngr txangr sei, pangz mangx cxiv tsang bôx mair Đảng, chinhr cuênx muôx jul ntơưv cơ sơv.

Đăk Nông nhis nuôr muôx yangx 40 minhx cxưx nhoz uô cê, hur ntơư muôx jê 213.000 lênhx minhx cxưx nênhs tsơưs (DTTS), txir muôx li 32% tiz nênhs tangs nro hur xênhr.

Đảng viên zos chiênr binh lâul nhoz jos Rung, xar Nâm Nung (Krông Nô) phat hui vai tsox ntâus ntêx hur kruôz kra tuz nhuôs cxiv tsang chuôz zis uô nênhx jông

Chor shông đhâu, hâux lưv phuôv tsangr đảng lo xênhr zov chênhr, uô muôx điêux ciêns zôngx ziv phuôv tsangr. Nax shông chor tsov cưv cơ sơv Đảng zov chênhr hâux lưv kra, muôx hâur pâuk đảng viên; tsinhr tơư kra Đoanx thanh niên, chor hôix, đoanx thêv, chi hôix thangx tsangv tiz nênhs nhoz tsov cưv ntâu hoax đôngx, phong tsox chia cuânx chungr, tiv zix mas lưx lươngs đoanx viên thanh niên phat hui vai tsox, chir tuêx, đăngs jul hluôs. Cxuô chi bôx tsinhr sir jul cuôs nax shông cêt nax đảng viên, muôx điêux ciêns zôngx ziv trâu đoanx viên, thanh niên, cuânx chungr ưu tur môngl cơưv lơp yangz shuv pâuz lus Đảng…

Cuânx chungr ưu tur Thị Thu (minhx cxưx M’nông), jos Ja Lú, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) lo chi bôx kha sâu lir lix ntơưv nênhs thor môngl Đangv

Xangv txus nuz 31/8/2021, tangs nro xênhr muôx 4.128/27.037 đảng viên zos DTTS. Chor đảng viên DTTS uô kangz lo cêt nax por lênhx phat hui vai tsox xung cich, ntâus ntêx, uô muôx vai tsox nông tsinhz chei ntơưv cơ sơv hur uô trơưs chor chuv trương, chinhr sach, chox Nghis cuêt ntơưv Đảng môngl hur luz nênhx.

Iz făngz uô jông hâux lưv tsôngv langx, đảng viên hluôs H’Oan H’ra (sangz lâux) sir jul kra pêx xinhv phuoov tsangr cinh têr

Y Sơn

559
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.