Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mĭn kơl n'hao đảng viên bon lan bu nong iẅ bu nuyh (nau n'kôch tâ 1): Ndâk njêng "bu nuyh gĕh nuih n'hâm uĕh" tâm bon lan bu nong iẅ bu nuyh

21/10/2021 10:16 G10T+7

N'hao đảng viên jêng du ntil nau pah kan kh'lay tâm nau pah kan ndâk njêng Ðảng, n'hao nau dăng, đăp mpăn nau pah kan bơh kơi, n'hao uĕh nau kan ndjôt bôk ntĭm gai, n'hâm suan dăng lơh bơh Ðảng. Nau kan ndâk njêng, n'hao đảng viên, tâm nĕ đảng viên bu nong iẅ bu nuyh dơi Ðảng bộ n'gor Dak Nong lĕ nau mĭn kơl, gĕh âk nau pah kan lĕ r'ngôch, bư gĕh nau plăch r'gâl uĕh, sâm kơl ndâk njêng n'gâng kan Ðảng, n'gâng kan bri dak nâp phẅt ntơm bơh bon lan.

Dak Nong abaơ gĕh rlau 40 bu nong rêh ndrel, tâm nĕ gĕh dăch tât 213.000 bu nong iẅ bu nuyh, gĕh tâm 32% r'noh bu nuyh lam n'gor.

Ðảng viên ka han rmanh ta bon Rung, xă Nâm Nung (Krông Nô) n'hao uĕh nuih n'hâm pah kan tâm nau kan ntĭm sơm kon sau, ndâk njêng r'năk gĕh nau rêh uĕh lăng

Tâm ăp năm lĕ lăn, nau kan n'hao đảng viên dơi n'gor mĭn kơl, bư gĕh nau nơih gơi n'hao r'noh đảng viên. Ăp năm, ăp n'gâng kan cơ sở Ðảng uănh kh'lay nau kan ntĭm, rơm lor bu nuyh đảng viên; ntĭm gai Ðoàn druh ndăm, ăp m'bŭch, phung kan, chi bộ tâm bon lan ndâk âk ntil nau kan, ndơ kan gơi bu nuyh bon lan, tâm nĕ gĕh âk phung đoàn viên druh ndăm n'hao uĕh nau kan, nau blau, n'hâm suan druh ndăm. Ăp chi bộ ăp năm nsrôih pah kan r'nglăp đảng viên, bư gĕh nau kan nơih ma đoàn viên, druh ndăm, bu nuyh bon lan gĕh nuih n'hâm uĕh nti jrô ntĭm gĭt Ðảng... 

Bu nuyh bon lan gĕh nuih n'hâm pah kan uĕh Thị Thu (Bu Nong), bon Ja Lú, xă Dak R'tih (Tuy Ðức) dơi chi bộ ntĭm nchih săm bŭt bu nuyh dăn lăp Ðảng

Kơp tât lơ 31/8/2021, lam n'gor gĕh 4.128/27.037 đảng viên bu nong iẅ bu nuyh. Ăp đảng viên bu nong iẅ bu nuyh jêh dơi r'nglăp đảng lĕ n'hao uĕh nuih n'hâm pah kan, gĕh nau kan uĕh gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt, mpơl saơ nau kh'lay ta cơ sở ta nau bư tĕng trong leo kan, nau kơl, njŭn nau n'hêl Ðảng lăp tâm nau rêh.

Bơh đah pah kan ma bon lan, đảng viên druh H'Oan H'ra (bơh chiau ti) hôm kơl bu nuyh bon lan n'hao nau wăng sa

Y Sơn

558
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.