Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Quan tâm phát triển đảng viên người dân tộc thiểu số (kỳ 1): Xây dựng “hạt giống đỏ” trong đồng bào dân tộc thiểu số

21/10/2021 10:16 G10T+7

Phát triển đảng viên là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, tăng sức mạnh, đảm bảo tính kế thừa, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng. Công tác xây dựng, phát triển đảng viên, trong đó đảng viên người DTTS được Đảng bộ tỉnh Ðắk Nông đặc biệt quan tâm, có nhiều giải pháp đồng bộ, tạo chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng bộ máy Đảng, chính quyền vững mạnh từ cơ sở.

Đắk Nông hiện có hơn 40 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có gần 213.000 người đồng bào DTTS, chiếm khoảng 32% dân số toàn tỉnh.

Ðảng viên là cựu chiến binh ở bon Rung, xã Nâm Nung (Krông Nô) phát huy vai trò gương mẫu trong việc giáo dục con cháu, xây dựng hạnh phúc gia đình

Những năm qua, công tác phát triển đảng được tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi phát triển. Hằng năm, các tổ chức cơ sở Đảng chú trọng công tác tạo, dự bị nguồn đảng viên; thường xuyên chỉ đạo Đoàn thanh niên, các hội, đoàn thể, chi bộ khu dân cư tổ chức nhiều hoạt động, phong trào để quần chúng, nhất là lực lượng đoàn viên thanh niên phát huy vai trò, trí tuệ, sức trẻ. Các chi bộ luôn phấn đấu hàng năm kết nạp đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, thanh niên, quần chúng ưu tú tham gia học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.... 

Quần chúng ưu tú Thị Thu (dân tộc M'nông), bon Ja Lú, xã Ðắk R'tíh (Tuy Ðức) được chi bộ hướng dẫn viết lý lịch của người xin vào Ðảng

Tính đến ngày 31/8/2021, toàn tỉnh có 4.128/27.037 đảng viên là người DTTS. Những đảng viên người DTTS sau khi được kết nạp đều phát huy vai trò xung kích, gương mẫu, thể hiện vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở trong thực hiện các chủ trương, chính sách, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. (Một số hình ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Ngoài làm tốt công tác xã hội, đảng viên trẻ H'Oan H'ra (bên trái) còn tận tình hướng dẫn người dân phát triển kinh tế

Y Sơn

556
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.