Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phangx, tangr bos lưx chuôz zis zos tsach nhiêms ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx haz tangs nro tsôngv langx

06/06/2019 10:07 G6T+7

Hair zos chuv đêx ntơưv Cêr hoaix xur 279 zos WBPX xênhr ban hanhx hnuz 30/5 lus tsov cưv chor hoatx đôngs yangz đuô 18 shông Hnuz Chuôz zis Viêtx Nam (28/6) haz Hli hanhx đôngs Têz qơưs phangx, tangr bos lưx chuôz zis shông 2019.

​​​​​​

Cêr hoaix tsuv has txus phangx tangr bos lưx chuôz zis. Ảnh: H’Mai

Mux đich ntơưv hoax đôngs zos seiz hluz qơư, vai tsox haz cxênhx zov chênhr ntơưv chuôz zis, tangr bos lưx chuôz zis, cxiv tsang chuôz zis nox tsâu nangr sur, phangx phuôv siz luôs, tiênr bôs haz vangv minhx; uô jông tsach nhiêms ntơưv tangs nro tsôngv langx hur uô trơưs chinhr sach, phap luôx lus siz zuôr haz chuôz zis, phangx phuôv siz luôs, phangx tangr bos lưx chuôz zis; yangx côngz chor gre văn hoar nhân văn tiv zix lus truênx thôngr ntơưv chuôz zis Viêtx Nam…

​​​​​​

Cêr hoaix tsuv has txus phangx tangr bos lưx chuôz zis. Ảnh: H’Mai

Bảo Ngọc

574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.