Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

N’jrăng, n’gang nau tâm dông tâm r’năk lah du ntil nau kan bơh ăp n’gâng, ăp ntŏk kan n’hanh lam bon lan

06/06/2019 10:07 G6T+7

Nĕ jêng nau moh bơh Nau nchră kan mrô 279 yor UBBL n’gor ntrŭnh dăp kan lơ 30/5 ta nau ndâk kan kah gĭt 18 năm Nar R’năk Việt Nam (28/6) n’hanh Khay pah kan Bri dak n’jrăng, n’gang nau tâm dông tâm r’năk.

​​​​​​

Nau nchră lĕ đă n'jrăng n'gang nau tâm dông  tâm r'năk. Ảnh: H’Mai

Nau kan aơ gơi n’hao nau kh’lay, nau kan n’hanh nau di tâm r’năk, n’gang nau tâm dông tâm r’năk, ndâk njêng r’năk răm hơm, tâm ban tâm nau rêh, rgâl mhe n’hanh đăp mpăn; n’hao nau kan lam bu nuyh bon lan ta nau kơl, pháp luật tâm gŭ ur sai n’hanh r’năk, nau tâm ban ta nau rêh bu klô đah bu ur; r’nê ăp ntil nau kh’lay tâm nau way ta nau kan bơh r’năk Việt Nam…

​​​​​​

Nau nchră lĕ đă n'jrăng n'gang nau tâm dông  tâm r'năk. Ảnh: H’Mai

Bảo Ngọc

533
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.