Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Groi Thủ tướng Chăm gai Chính phủ Trương Hòa Bình khâl n’hanh pah kan ta n’gor Dak Nong

05/03/2020 10:17 G3T+7

Lơ 29/2, Phung pah kan bơh Chính phủ yor wa Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Groi Thủ tướng Chăm gai Chính phủ leo trong lĕ pah kan đah kô ruanh chăm gai n’gor Dak Nong.

Wa lĕ r’nê n’hanh lah uĕh ăp ntil nau pah kan dơi n’gor Dak Nong pah kan lôch tâm ăp năm lĕ lăn, tâm nĕ gĕh năm 2019 n’hanh đă n’gor Dak Nong nchŭn nau kan tăm bri ân n’hâm ma neh ntu bri dak; pah kan ân uĕh nau kan bu nuyh bon lan tă bơh n’gor êng dah ma hăn rêh tâm n’gor; pah kan uĕh nau kan wơt ôp nau kan tă bơh bu nuyh bon lan, nau tâm kchŭt, mbơh hưn nô nau tih ăp bu nuyh bon lan tâm nau rêh ôi mhau… Wa ntênh, Dak Nong ndâk bư ân uĕh ngih wâl gung trong, tâm nĕ gĕh bư trong hăn, gơi bư hao nau wăng sa. Ăp bộ, n’gâng kan Trung ương, tâm nĕ gĕh Bộ Bư trong rdeh hăn Rdeng ndơ, treng kơl, uănh nchră, mbơh hưn ân Chính phủ r’nglăp nchră ăp ntil nau kan kh’lay bư ngih wâl gung trong ta n’gor Dak Nong lah êng, Tây Nguyên lah ndrel…

Wa Trương Hòa Bình ndrel phung kan lĕ tât hăn khâl, ân ndơ ta Nau kan Wâl măy Ðiện phân nhôm Dak Nong n’hanh Wâl măy bư Alumin Nhân Cơ (Dak R’lâp); khâl, ân ndơ ma 2 r’năk gĕh nau rêh jêr jŏk tâm bon têh Gia Nghĩa; ân ndơ ma ăp kon se nsrôih nau o-ach nti sam bŭt blau; ân ma Quỹ Khuyến học n’gor Dak Nong 50 r’keh prăk.

Groi Thủ tướng Chăm gai Chính phủ Trương Hòa Bình mbơh ngơi ta nar pah kan đah kô ruanh chăm gai n’gor Dak Nong

Groi Thủ tướng Chăm gai Chính phủ Trương Hòa Bình mbơh ngơi ta nar pah kan đah kô ruanh chăm gai n’gor Dak Nong

Groi Thủ tướng ôp khâl, n’hưch nuih n’hâm mê ka han săn săk Nguyễn Thị Mười

Groi Thủ tướng Trương Hòa Bình n’hưch nuih n’hâm kon se nti sam bŭt ân gĭt

Phung kan lĕ hăn khâl trực tiếp mpeh nglau dak bŏk chăng, Wâl măy bư Alumin Nhân Cơ (Đak R'lâp)

Lê Phước

393
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.