Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jas cơưv tiv 42 Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis

13/02/2020 10:18 G2T+7

Hnuz 10/2, jas cơưv tiv 42 ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis tưz uô tsuô 2 hnuz 10-11/2, ntơưv Hà Nội. Trơưs Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis, tangv siv hâur shông 2020, Chinhr phuv tưz chênhr mangx, chênhr phangx kra hâux lưv phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx trơưs nghis cuêt ntơưv Cuôr hôis tangv siv ntơưv chor hnuz hâur shông, cênhz tơư tơư kra phangx tangr cangz moz viv nCoV. Cuôr hôis haz Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis sănr sangx cênhz Chinhr phuv haz tangs nro hês thôngr tsinhz chei hur hâux lưv tangr cangz moz viv nCoV haz phuôv tsangr cinh têr-tsôngv langx...

Tsuv tinhx Cuôr hôis Nguyễn Thị Kim Ngân kra chei krêz jas cơưv tiv 42 Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis. Ảnh tư liệu

Ntơưv jas cơưv, Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis zuôr seiz njuôl, muôx ndâux lus lus chor vânr đêx muôx ndâux lus tsi tâu thôngx zênhv ntơưv jưs luôx Khu hlôngr, cxangz nzir; hur ntơư seiz njuôl, cuêt tinhv hâux lưv săp sêp chor đơn vis hanhx chinhr cxênhx xar, cxênhx hênhx ntơưv 6 xênhr, đrôngl trưx thuôx Trung ương...

Tangs nro jas cơưv tiv 42 ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis. Ảnh tư liệu

Lê Tuấn (t.h)

288
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.