Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâ rbŭn 42 Ủy ban Chăm gai Quốc hội

13/02/2020 10:18 G2T+7

Lơ 10/2, tâ rbŭn 42 Ủy ban Chăm gai Quốc hội lĕ ndâk kan tâm 2 nar ntơm lơ 10-11/2, ta Hà Nội. Tĕng Ủy ban Chăm gai Quốc hội, ntơm bôk năm 2020, Chính phủ lĕ ndâk, bư ân ngăch nau nchră kan bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan tĕng nau jrŭ Quốc hội ntơm ăp nar bôk năm, jêh rĭ ntĭm gai gơi n’king nau ji tưp nCoV. Quốc hội n’hanh Ủy ban Chăm gai Quốc hội pah kan dơh dăch đah Chính phủ n’hanh lam ăp n’gâng kan chính trị gơi n’king nau ji tưp nCoV n’hanh bư hao nau wăng sa – nau rêh bon lan.

Kô ruanh Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mbơh ngơi ntơm ndâk nar rbŭn tâ 42 Ủy ban Chăm gai Quốc hội. Ảnh tư liệu

Ta tâ rbŭn aơ, Ủy ban Chăm gai Quốc hội treng, dăn nau nchră ăp ntil nau pah kan êng bơh ntil luật R’gâl, njêng tay, tâm nĕ gĕh nau kan treng, trŭnh nau kan dăp ntŭk kan hành chính tâm xă, tâm n’qual ta 6 n’gor, bon têh Trung ương uănh gai…

Rup mpơl Tâ rbŭn 42 bơh Ủy ban Chăm gai Quốc hội. Ảnh tư liệu

Lê Tuấn (t.h)

287
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.