Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tâ rbŭn 37 bơh Ủy ban Chăm gai Quốc hội

12/09/2019 15:37 G9T+7

Ntơm lơ 9 – 21/9, ta Wâl Quốc hội, bon têh Hà Nội, Ủy ban Chăm gai Quốc hội ndâk Tâ rbŭn 37.

​​​​

Ntơm ndâk Tâ rbŭn 37 bơh Uỷ ban Chăm gai Quốc hội ôi lơ 9/9. Ảnh tư liệu

Ta tâ rbŭn aơ, Ủy ban Chăm gai Quốc hội treng, dăn nau nchră bơh 12 ntil luật, tâm nĕ gĕh 4 luật mpơl ma Quốc hội trŭnh nau kan, treng uănh n’hanh 8 ntil luật ntơm mpơl ma Quốc hội;  2 ntil nau dăn kan mpơl ma Quốc hội ta Mông rbŭn tâl Pham, gĕh Nau trŭnh dŏng prăk thuế gĕh sŏk tâm bon lan đah bu nuyh mô dơi chê prăk thuế ân ma Bri dak n’hanh Nau trŭnh dăp Nau kan nsu lĕ r’ngôch nau wăng sa – nau rêh bon lan tâm mpeh bu nong iê bu nuyh, mpeh yôk mpeh gĕh nau wăng sa jêr jŏk ngă ngên tâm năm 2021 – 2025.

​​​​

Ủy ban Chăm gai Quốc hội mra treng, dăn nau nchră kan Nau trŭnh dăp Nau kan nsu lĕ r’ngôch nau wăng sa – nau rêh bon lan tâm mpeh bu nong iê bu nuyh. Ảnh: Q.S

Ủy ban Chăm gai Quốc hội ksiêm ntil nau moh kan “Nau pah kan kơl bon lan, nau way luật ta nau pah kan bri dak bư trŭnh nau rêh o-ach nâp phĭt tâm mpeh bu nong iê bu nuyh, mpeh yôk năm kan 2012 – 2018”.

Quốc Sỹ

205
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.