Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos cơưv tiv 35 ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis

18/07/2019 14:51 G7T+7

Tangs cis 15/7, ntơưv Tsêr Cuôr hôis, Jas cơưv tiv 35 ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis tưz krêz cơưv hur chox kra ntơưv Tsuv tinhx Cuôr hôis Nguênr Thix Kim Ngân.

​​​

Tsuv tinhx Cuôr hôis Nguênr Thix Kim Ngân kra chei krêz jas cơưv. Ảnh tư liệu

Kra chei krêz cơưv, Tsuv tinhx Cuôr hôis Nguênr Thix Kim Ngân has pâuz, ntơưv jas cơưv nuôr, Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis zuôr seiz njuôl, muôx ndâux lus tsuô 04 jưs anr luôx: Jưs anr luôx Jân cuân tưs vês (khu hlôngr); Jưs anr luôx Xuât canhv, nhâps canhv ntơưv tuôz nênhs Viêtx Nam; Jưs anr luôx khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa grei ntơưv luôx Tsov cưv Chinhr phuv haz luôx Tsov cưv chinhr cuênx trôngx qơư; Jưs anr luôx khu hlôngr, cxangz nzir iz cxa luôx Canr bôs, công tsưc haz luôx Viên tsưc.

​​​

Nhangx xangv jas cơưv tiv 35 ntơưv Wiv ban Thươngx vus Cuôr hôis zuôr uô txus tangs cis 17/7. Ảnh tư liệu

Tangv siv uô kangz krêz cơưv, Wiv abn Thươngx vus Cuôr hôis mlôngl bor cor haz muôx ndâux lus tsuô Jưs anr luôx Jân cuân tưs vês (khu hlôngr).

Quốc Sỹ

135
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.