Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sâu bê Đêx anr kruôz hu hâur pâuk đăngs jul tsôngv langx pangz nhuôs zâu chor xar tsov nhev tiv zix

23/05/2019 13:48 G5T+7

Thuv tươngr Chinhr phuv kror nhis ban hanhx Cuêt tinhv sâu bê Đêx anr kruôz hu hâur pâuk tsôngv langx pangz nhuôs zâu chor xar txov nhev tiv zix nhoz thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz ntu 2019 – 2025.

Nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Đăk D’rông (Cư Jut) lo zov chênhr tu đăngs jul. Ảnh: Y Krăk

Mux tiêu ntơưv Đêx anr chia kruôz hu chor hâur pâuk tsôngv langx chia pangz nhuôs zâu chor xar txov nhev tiv zix thangx tsangv minhx cxưx nênhs tsơưs haz tox trôngz chia hlôngr đăngs jul, jinh jươngr ntơưv nhuôs zâu đhâu njuôl khu moz, pangz pluôs nox jinh jươngr tsuô nhuôs zâu ntu shông mâmx non, cơưv cxênhx I; pangz nhuôs zâu lo môngl côngv hoatx đôngs văn hoar, uô si, jaiv chir haz khâuz ndơưk sur tsuô nhuôs zâu.

Chor hoatx đôngs tiv zix ntơưv Đêx anr zos: cxiz chênhr hâux lưv truênx thông, kruôz hu chor cơ cuan, đơn vix, chor joanh nghiêps, tsov cưv, car nhân haz cxuô cxênhx pêx xinhv pangz hâur pâuk đăngs jul; kruôz hu uô muôx mangs lươir chor tsêr tangz, chor tsov cưv hur têz qơưs haz kangz ntux pangz chia uô đêx Đêx anr.

Bảo Ngọc

404
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.