Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trŭnh kơp Nau kan bri dak kơl kon se tâm năm 2021 – 2030

14/01/2021 09:50 G1T+7

Thủ tướng Chính phủ mhe trŭnh kơp Nau kan bri dak kơl kon se tâm năm 2021 – 2030. Nau kan aơ nchră gĕh 4 ntil nau kan kh’lay nê nê aơ: Nau pah kan kh’lay tâl 1, tâm nau kan hao uĕh lĕ r’ngôch nau rêh ân kon se, mât rong n’hâm suan, nau dăng n’hâm suan ân ma kon se. Nau pah kan kh’lay tâl 2 tâm nau kan mât rong kon se mô dơi ân gĕh nau m’hĭk tât. Nau pah kan kh’lay tâm 3 lah nau kan ntĭm sơm, nau way, nau m’ak pâl. Nau pah kan kh’lay tâl 4 lah nau pah kan phung kon se tâm nchră ăp ntil nau kan ma kon se.

Nau kan trŭnh nchră ăp ntil nau kan gơi mât n’hanh hao uĕh lĕ r’ngôch nau rêh ân kon se Việt Nam

Nau kan aơ mbơh hưn nau dơn kan n’hanh nau mĭn pah kan gĕh: N’hao nau kan ntĭm gai, ntĭm, pah kan ndrel bơh ăp n’gâng kan, ntŭk kan, n’gor đah ăp ntil nau pah kan, nau ŭch pah kan ân dơi bơh Nau kan; njêng jêh pháp luật, nau kan ân gĕh nau dah ŭch kan n’hanh nchră kan ăp ntil nau gĕh ma kon se; n’hao nau kan dịch vụ tâm di ma nau pah kan gĕh nau tâm r’nglăp n’hanh pah kan ndrel bơh ăp dịch vụ y tế, ntĭm sơm, tư pháp n’hanh ăp ntil nau kan an sinh xã hội; ân pah kan lor nau kan dịch vụ mât rong kon se; n’hao nau kan mbơh hưn, ntĭm sơm, nau gĭt pah kan nau dơi kan, nau way kon se; jă đă ăp ntŭk tâm bon lan pah kan ăp ntil nau kan ân gĕh nau dah ŭch kan n’hanh nchră kan ăp ntil nau gĕh ma kon se.

Quốc Sỹ

590
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.