Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc

25/11/2021 10:14 G11T+7

Phát triển du lịch trên nền tảng phát huy các lợi thế tự nhiên, các giá trị văn hóa bản địa, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là 1 trong 3 trụ cột kinh tế được xác định trong nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chương trình số 18-Ctr/TU ngày 26/7/2021 của Tỉnh ủy cũng đề ra nhiệm vụ, phát triển du lịch và du lịch gắn với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025 và tạo ra sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng riêng của tỉnh Đắk Nông. Trong chương trình hành động về Kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm 2021-2025 của UBND tỉnh, việc khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, xây dựng, triển khai thực hiện đề án bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. (Ảnh chụp trước ngày 27/4/2021)

Nghệ thuật diễn tấu cồng chiêng được tỉnh khôi phục, nhằm bảo tồn và phát huy loại hình di sản trong phát triển du lịch

Văn hóa ẩm thực của đồng bào các DTTS trên địa bàn tỉnh luôn thu hút sự quan tâm, thưởng thức của du khách tham quan

Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia sử thi (Ót N’Drong) và dân ca M’nông tạo điểm nhấn thu hút du khách đến tìm hiểu, thưởng thức

Công viên Địa chất Đắk Nông gắn với văn hóa bản địa mở ra cơ hội mới để tỉnh phát triển ngành Du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Đề án Đào tạo nghề gắn với phát triển du lịch đối với đồng bào M’nông được Ủy ban Dân tộc đưa vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030

Tăng cường năng lực tham gia của cộng đồng vào hoạt động du lịch để cải thiện sinh kế, nâng cao mức sống

Xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng gắn với phát triển du lịch cộng đồng, trong đó có sản phẩm du lịch đạt sản phẩm OCOP

Hồ Mai

5,254
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.