Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trŭnh dŏng bôk tem n’hanh bôk lơ kh'lay n’kôch nau rêh Wa Hồ

05/09/2019 15:57 G9T+7

Tâm mông nar kah gĭt 50 năm lam Ðảng, lam bu nuyh bon lan pah kan tĕng Nau ntênh uĕh bơh Kô ranh Hồ Chí Minh n’hanh kah gĭt 50 năm nar Wa roh (2/9/1969 - 2/9/2019), N’gâng kan Mbơh hưn n’hanh Truyền thông, Tổng kông ti Bưu điện Việt Nam lĕ trŭnh dŏng bôk tem “Kah gĭt 50 năm pah kan tĕng Nau ntênh Kô ranh Hồ Chí Minh (1969 - 2019)” n’hanh bôk lơ “Wa Hồ rêh lih li đah bri dak Việt Nam”.

​​​

Bôk tem “Kah gĭt 50 năm pah kan tĕng Nau ntênh Kô ranh Hồ Chí Minh (1969-2019)”

Bôk tem “Kah gĭt 50 năm pah kan tĕng Nau ntênh Kô ranh Hồ Chí Minh (1969 - 2019)” mpơl saơ rup Kô ranh Hồ Chí Minh dôl gŭ kan đah nau rblang tâm Sam bŭt ntênh “…Nau gâp dăn lôch lah: Lam Ðảng, lam bu nuyh bon lan tâm rom gop, ndâk njêng bri dak Việt Nam mô gĕh nau tâm lơh tâm su, kluôm lam bri dak, mô ân bu pit bri dak, bu nuyh bon lan mât mray tơm bri dak n’hanh bư ndrŏng ma bri dak…,” n’hanh rup siăm Kơ chăng mănh rmĭt, wâl prêh tâm Ngih Kô ranh. Bloc tem mpơl saơ nau kluôm n’hanh nau hao bri dak mpơl saơ rup Kô ranh Hồ Chí Minh dôl đă mprơ nau mprơ Tâm rnglăp đoàn ndrel ma siăm kơ Ðảng n’hanh ăp ntil nau hao uĕh tâm bri dak jêh dơi tâm lơh tâm su kluôm lam bri dak, nau r’gâl mhe, nau r’nglăp n’hanh nau hao.

Bôk lơ uĕh wơt yan Kao 2020 đah nau moh “Wa Hồ rêh lih li đah bri dak Việt Nam” đah rup Kô ranh Hồ Chí Minh ta sam bŭt lơ dơi bu mpơl uĕh đah ăp ntil nô nau gĕh kh’lay tâm bri dak.

Bảo Ngọc

304
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.