Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kruôz hu Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu shông 2019

23/05/2019 13:48 G5T+7

Tangs cis 21/5, ntơưv Tsêr THCS Nguênr Du, thix tsânr Kiênr Đưc (Đăk R’lâp), WBPX xênhr tsov cưv Lêr kruôz hu Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu xênhr Đăk Nông shông 2019.

Phor Tsuv tinhx WBPX xênhr Tôn Thix Ngocx Hanhs khơưs hocx bôngv tsuô shuv xinhz chuôz zis pluôs

Đrul chuv đêx “Côngv têk viv nhuôs zâu pluôs, nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs”. Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu shông 2019 uô txix hnuz 1-30/6/2019 chia uô jông saz xangr, tsach nhiêms ntơưv chor cơ cuan, đoanx thêv, joanh nghiêps, tsêr ntơưr, chuôz zis hur hâux lưv uô trơưs chei nhuôs zâu lo por vêv, tu, zus, uô si, chei lo uô nênhx an toanx, muôx jul. Hli hanhx đôngs viv nhuôs zâu cênhz đreiv ntơưv kruôz ntuôl zor zux cênhz tsov cưv chor hoatx đôngs tsinhz tas viv nhuôs zâu, zov chênhr tsus nhuôs zau pluôs, nhuôs zâu minhx cxưx nênhs tsơưs, nhuôs zâu uô nênhx txov nhev tiv zix, tos điêux ciêns chia cxuô lênhx nhuôs zâu muôx iz chiv su ntux cuz an toanx, muôx jul.

Thang Nga

354
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.