Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phat đôngx Hnuz “Kuôl pux Đăk Nông côngv têk viv môi trươngx”

26/01/2018 14:02 G1T+7

Tangs cis 19/1, ntơưv Trung tâm Hôix nghix, Hội Liên hiêpx kuôl pux xênhr tsov cưv Lêr phat đôngx Hnuz “Kuôl pux Đăk Nông côngv têk viv môi trươngx”.

Uô kang lêr phat đôngx, canr bôx, hôix viên, kuôl pux tuôv cxix môngl uô vêv xinhz môi trươngx sâuv thangx tsangv thix xar Gia Nghiar

Hnuz  19/1 nax shông li xair uô Hnuz “Kuôl pux Đăk Nông côngv têk viv môi trươngx” cênhz tsuô Jas kruôz hu “Cxiv tsang chuôz zis 5 tsi muôx, 3 hur saz” haz cxiv tsang jêx jos yaz, đrôngl vangv mênhx.

Cxuô cxênhx hôix kuôl pux, cxuô đơn vix tưz sâu cam cêt kruôz ntuôl, kruôz hu canr bôx, hôix viên, kuôl pux haz nênhs cxênhz jê hur tsêr uô jông phênhz zangv jac thaiv uô ntêx chox môngl por tsês; zôngv tsơưs nangz nilon; tair tox jac hưur cơ uô qir njuôz; tsi zir zôngv chor tsât cxangz ndê tsuô kôngz lông, tsax zus; cangr shênhv nguônx năng lươngx gâux hnuz; chos ntông njuôz; uô vêv xinhz tsêr nhoz, jêx jos, cơ cuan tsi tsês…

Thanh Nga

685
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.