Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ndâk Nar kan “Bu ur Dak Nong tâm kơl n’hâm soan kan gơi gĕh ntŏk rêh kloh uĕh”

26/01/2018 14:02 G1T+7

Ôi lơ 19/1, ta Wâl Rbŭn têh, M’bŭch kan Ăp bu ur n’gor lĕ Ndâk Nar kan “Bu ur Dak Nong tâm kơl n’hâm soan kan gơi gĕh ntŏk rêh kloh uĕh”.

Jêh tâ ndâk nau kan, kan bộ, hội viên, bu ur lĕ hăn mpêh, dônh ân kloh n’dŏk ta ăp ntŏk trong hăn tâm lam bon têh Gia Nghĩa

Lơ 19/1 ăp năm dơi ruăh bư Nar “Bu ur Dak Nong tâm kan n’hâm soan kan gơi gĕh ntŏk rêh kloh uĕh” tâm rnglăp ndrel nau kan jă đă “Ndâk njêng r’năk 5 ntil nau mô dơi kan, 3 ntil nau kloh dơi kan” n’hanh ndâk njêng bon lan mhe, bon têh ân uĕh.

Ăp ntŏk kan bu ur, ăp phung kan lĕ nchih sam bŭt buăn nau kan mbơh ntĭm, jă đă ăp kan bộ, hội viên, bu ur n’hanh mpôl băl tâm r’năk pah kan ân uĕh nau kan tâm pă ntil n’dŏk; mô vĭt n’dŏk m’hik; dŏng iê dŭng ni lon; dŏng n’dŏk hữu cơ bư buh sui; mô dơi dŏng ăp ntil dak si ân ngăch hao jêng ma tơm tăm, mpô pa rong; dăn nau dăng măt nar; tăm tơm si; mpêh chhhik gâ dăch wâl gŭ, tâm thôn, bon ân kloh uĕh…

Thanh Nga

662
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.