Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Sir jul chox Đăk Glong hlang đhâu pluôk shông 2025

23/07/2020 13:36 G7T+7

Ðangv bôs hênhx Ðăk Glong nhis hnuôr muôx 37 tsov cưv cơ sơv đangv, 144 chi bôx trưx thuôx, yangx 1.870 đangv viên. Đrul phương châm “Pêx xinhv uô tsưr - Civ cương - Côngv saz - Hlôngr yaz - Phuôv tsangr”, Đangv bôs hênhx Đăk Glong tangz tov tox tsongs bangx jông chor điêux ciêns chia tsov cưv tar đaix hôis, ntu 2020 - 2025.

Ntu txul hnuôr, hênhx Ðăk Glong xac đinhs txuôl nzir uô jông năng lưx chox kra haz đăngs jul chiênr đâur ntơưv Đangv bôs; cxiz chênhr cxiv tsang cêt câur has tângx, cxiv tsang jêx jos yaz; tuôr tsês văn hoar truênx thôngr chia hlôngr yaz haz cxangz nde luz nênhx vâts tsât, tinh thânx trâu Pêx xinhv... Tangs nro hênhx sir jul txul shông 2025, muôx txix 2 – 3 xar lo huv jêx jos yaz; cxiv tsang thix trânr Quảng Khê, chox Ðăk Glong hlang đhâu hênhx pluôk.

Ntu 2020-2025, hênhx Đăk Glong sir jul cxiv tsang thix trânr Quảng Khê.

Tiv lêx cêr luôv cxeik hênhx lo 100%.

Đăk Glong sir jul lo 12,4 txangx moz/vangv pêx xinhv, tiv lês 4,5 bac sir/vangv pêx xinhv.

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs trâu saz phuôv tsangr cinh têr, đrul chinhr cuênx sir jul chox hênhx Đăk Glong hlang đhâu pluôs shông 2025.

Canr bôs, đangv viên minhx cxưx Mạ, xar Đăk Som cxangz nzir năng lưx chox kra, chiênr đâur ntơưv Đangv.

Hênhx sir jul cxiv tsang cxangz 7-8 tsêr cơưv lo huv têz qơưs.

A Trư – Y Krăk

954
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.