Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih ndơp Dak Glong rlaih o-ach năm 2025

23/07/2020 13:36 G7T+7

Ðảng bộ n’qual Dak Glong abaơ gĕh 37 ntŭk kan đảng, 144 chi bộ trực thuộc, rlau 1.870 đảng viên. Ðah nau mĭn kan “Bu nuyh bon lan bư tơm ta nau pah kan – Tâm rom gop – Plăch r’gâl nau pah kan - Bư hao nau kan”, Ðảng bộ n’qual Dak Glong dôl nchŭn n’hâm suan pah kan ân uĕh ăp ntil nau kan gơi ndâk lôch jêh nau rbŭn têh, năm kan 2020 – 2025.

Tâm năm kan bơh kơi aơ, n’qual Dak Glong trĕng n’hao nau kan ntĭm gai n’hanh n’hâm suan pah kan bơh Ðảng bộ; n’hao nau kan ndâk nkra ngih wâl gung trong, ndâk njêng bon lan mhe; mât mray nau way kăl e gơi r’gâl tay nau kan n’hanh n’hao uĕh nau rêh gĕh drăp ndơ, nau rêh tâm nuih n’hâm ân ma Bu nuyh bon lan… Lam n’qual nsrôih pah kan tât năm 2025, gĕh ntơm 2 -3 xă kơp di bon lan mhe; ndâk njêng bon jê Quảng Khê, ndơp Dak Glong rklaih nau rêh o-ach.

Tâm năm 2020 – 2025, n’qual Dak Glong nsrôih pah kan ân lôch gơi ndâk njêng bon jê Quảng Khê.

R’noh bư trong lŭ tâm n’qual gĕh 100%.

Dak Glong nsrôih pah kan gĕh 12,4 njhưng bêch ta wâl dak si tâm du vạn bu nuyh, r’noh nai dak si gĕh 4,5 nuyh tâm du vạn bu nuyh.

Bon lan bu nong iê bu nuyh nsrôih bư hao nau wăng sa, n’hanh ma n’gâng kan bri dak pah kan ndơp n’qual Dak Glong rklaih nau o-ach năm 2025.

Kan bộ, đảng viên bu nong Mạ, xă Dak Som mô rlu n’hao uĕh nau kan ntĭm gai, n’hâm suan pah kan ma Ðảng.

N’qual nsrôih ndâk nkra gĕh tay 7 – 8 wâl sam bŭt kơp di tâm bri dak.

A Trư – Y Krăk

953
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.