Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Phấn đấu đưa Đắk Glong thoát nghèo năm 2025

23/07/2020 13:36 G7T+7

Đảng bộ huyện Ðắk Glong hiện có 37 tổ chức cơ sở đảng, 144 chi bộ trực thuộc, hơn 1.870 đảng viên. Với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Đảng bộ huyện Đắk Glong đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ tới, huyện Ðắk Glong xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới; giữ gìn văn hóa truyền thống nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân... Toàn huyện phấn đấu đến năm 2025, có từ 2 – 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới; thành lập thị trấn Quảng Khê, đưa Ðắk Glong thoát ra khỏi huyện nghèo.

Giai đoạn 2020 - 2025, huyện Ðắk Glong phấn đấu thành lập thị trấn Quảng Khê.

Tỷ lệ nhựa hóa đường huyện đạt 100%.

Ðắk Glong phấn đấu đạt 12,4 giường bệnh/vạn dân, tỷ lệ 4,5 bác sĩ/vạn dân.

Ðồng bào DTTS nỗ lực phát triển kinh tế, cùng chính quyền phấn đấu đưa huyện Ðắk Glong thoát nghèo năm 2025.

Cán bộ, đảng viên dân tộc Mạ, xã Ðắk Som không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng.

Huyện phấn đấu xây dựng thêm từ 7-8 trường đạt chuẩn quốc gia.

A Trư – Y Krăk

1,150
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.